3D KALEM İLE HÜCRE MODELİ TASARLAYALIM
26 Aralık 2019 /

Hücre kabuğu için kağıt ve bant yardımı ile öğrencilerden kalıp yapmaları istenir.

Kalıp olarak elma, portakal ya da top gibi materyaller de kullanılabilir.

Sitoplazma: Hücre Kabuğunun iç kısmını kapsayacak şekilde oval/daire bir yüzey çizilir.

Çizilen yüzey 3D kalem çizgilerle doldurulur.

Çizilen Oval yüzey üzerine organeller yerleştirilir.

Organelleri yerleştirmeden önce öğrencilerden bir renk tablosu yapması istenir.

Tabloda bulunan renklere göre organeller oval yüzeye yerleştirilir.